> Начало > Новини > Кметът Мелемов и областният управител Славов провериха как се почистват речните корита

Кметът Мелемов и областният управител Славов провериха как се почистват речните корита

08.10.2018

Кметът Николай Мелемов и областният управител Недялко Славов провериха как се изпълняват превантивните дейности по проект „Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на р. Черна и р. Бяла в регулационни граници на гр. Смолян“. Проектът е изготвен от община Смолян
С изменението в Закона за водите на Областния Управител се възлага организиране и координиране на дейностите по почистването на речните легла в границите на урбанизирана територия, съответно организиране и възлагане изпълнението на дейностите по изземване на наносни отложения, необходими за осигуряване на нормална проводимост на речното легло и съгласуване дейностите с компетентния орган по околна среда. По този повод с Протокол 09.01.2018 г. Областната администрация Смолян поема от Община Смолян изпълнението на проекта, като Възложител.
Проектът е одобрен т.г. за финансиране пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за цялостно почистване на речните корита на реките Черна и Бяла и възлиза на стойност 333 000 лева, като се очаква почистването да се извърши до края на ноември т.г.
Дейностите предвиждат осигуряването на хидравличната проводимост и почистването на речното корито на реките Черна и Бяла в регулационните граници на град Смолян, където има застрашена пътна инфраструктура и жилищни сгради.
Премахнат вече опасен мост в кв.Райково, който се е държал единствено на парапета, почистването продължава.

Пресцентър на община Смолян