> Начало > Новини > ПОКАНА КЪМ МЛАДЕЖИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА КЪМ МЛАДЕЖИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.08.2018

 

 

ПОКАНА КЪМ МЛАДЕЖИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

Каним Ви да присъствате на организираното от Дирекция „Бюро по труда” – град Смолян съвместно с Община Смолян информационно събитие по Проект BG05M9OP001-1.017-001-C01 „Готови за работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, което ще се проведе на 09.08.2018 г. от 11:00 часа на площад Свобода, Стар Център.
Участието ви в проект „Готови за работа”, ще даде възможност да се запознаете с посредническите услуги и възможностите за започване на работа, които предоставя Агенция по заетостта и нейните териториални поделения.