> Начало > Новини > Повторно разглеждане на подадените заявления за интерес и финансова помощ

Повторно разглеждане на подадените заявления за интерес и финансова помощ

01.08.2018

В изпълнение на Заповед № РД – 0637 / 31.07.2018г. на кмета на община Смолян и на Указание от ръководителя на УО на ОПРР с вх. № ДЛ006868 от 29.05.2018г., в което указание са изложени препоръки за неспазена процедура за подбор на жилищни сгради и с оглед осигуряване на законосъобразното изпълнение на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, бе извършено повторно разглеждане на подадените до 17:00 часа на 15.02.2018г. Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП).

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ПРОТОКОЛ №3 - Класиране на сгради за включване в проектно предложение

PDF Файл - Във връзка с постъпили възражения от Сдружения на собственици срещу Протокол №1/28.02.2018 г. и Протокол № 2/30.03.18 г. от резултатите за кандидатстване и класиране на сгради.