> Начало > Новини > Информация относно програма за промяна на горивна база на домакинствата в Смолян

Информация относно програма за промяна на горивна база на домакинствата в Смолян

16.07.2018

Във връзка с повишения интерес към новата процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда“, свързана с промяна на горивна база на домакинствата в Смолян, информираме смолянчани, че очакваме актуална информация за програмата по отношение на финални изисквания и срокове за нейното стартиране. По информация на Управляващия орган на ОПОС се изготвят насоки за кандидатстване, като същите следва да бъдат съгласувани с Европейската комисия.
 

С оглед навлизане в третото тримесечие на годината и нужните административни срокове по кандидатстване на общината за финансиране, разглеждане и одобрение на проектите, както и предстоящите процедури по Закона за обществените поръчки, е невъзможно предоставяне на отоплителни уреди на крайните бенефициенти преди започване на предстоящия зимен отоплителен сезон.
Община Смолян остава в готовност да предоставя актуална информация, както и да подготви нужните документи за кандидатстване, когато процедурата бъде стартирана официално от МОСВ, което се очаква да стане след есента. Това означава, че отоплителните уреди ще бъдат предоставени на смолянчани евентуално от пролетта на 2019 г.
Надяваме се, че заедно ще успеем да постигнем целите за подобряване качеството на атмосферния въздух и конкретните мерки по програмата ще достигнат до максимален брой домакинства на Смолян, които да сменят горивна си база.