> Начало > Новини > Секретарят Момчил Николов направи първа копка по проект за обновяване на дворното пространство и спортни

Секретарят Момчил Николов направи първа копка по проект за обновяване на дворното пространство и спортни площадки на ЕГ и VI ОУ „Иван Вазов“

03.05.2018

Секретарят на община Смолян Момчил Николов направи първа копка по проект за обновяване на дворното пространство и спортни площадки на ЕГ и VI ОУ „Иван Вазов. Дейностите се осъществяват по проект №BG16RFOP001-1.022-0002-C01 "Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян" който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 6 598 925.21 лв., от които:
съфинансиране от ЕФРР: 5 609 086.43 лв. и национално съфинансиране- 989 838.78 лв. Крайният срок за изпълнение на проекта е 12 юли 2019 г.

Общата му цел е да се подобрят условията за учене и работа в общинска образователна инфраструктура и да се модернизира учебният процес чрез ремонт и рехабилитация на сгради и обновяване на дворни пространства и спортни площадки за четири училища и една детска градина на територията на гр. Смолян.
В рамките на проекта ще бъдат извършени следните основни дейности:
1. Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на сградата на VII СУ "Отец Паисий";
2. Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ЕГ и VI ОУ "Иван Вазов";
3. Цялостен ремонт на ППМГ "Васил Левски", включващ енергийна ефективност и реконструкция на сградата, обновяване на прилежащо дворно пространство и изграждане на изцяло нов физкултурен салон и система за видеонаблюдение;
4. Основен ремонт и реконструкция на ДГ №5 "Буратино"
5. Доставка на обзавеждане и оборудване на петте учебни заведения.
Конкретно за обекта на който правим „Първа копка“ - Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VI ОУ "Иван Вазов" ще бъдат изпълнени следните дейности, посочи Николов. В двора на училищата съществува едно баскетболно и едно волейболно игрище. Пространството източно и северно от сградата на училищния корпус ще се асфалтира. Там където асфалтът е изровен ще се преасфалтира. На така подготвения терен ще се изгради още едно ново волейболно игрище, на които заедно с баскетболното и съществуващото волейболно игрище ще се монтира нова настилка от изкуствена трева. Централната и северната част на двора е асфалтирана и там е очертано хандбално и игрище за футбол на малки вратички. Предвижда се изпълнение на ВиК, ел. части, вътрешните пътища и вертикалната планировка.
Николов, заяви, че община Смолян реализира много проекти в областта на енергийната ефективност и най-вече за младежта, която е основен приоритет за местната администрация. Той пожела търпение, тъй като през следващите месеци дворното място няма да може да се използва пълноценно, но подчерта, че за началото на новата учебна година учениците ще се радват на ново място, в което да спортуват и да се забавляват.
Росица Лакудова, директор на ОУ „Иван Вазов“ благодари на община Смолян, която за пореден път показва своето отношение към младите хора. „Това е изключително, защото предстои да бъдат изградени спортна площадка, английски двор и по този начин образователната среда ще бъде допълнена и всичко това ще рефлектира върху и досега високите образователни резултати на учениците от двете учебни заведения“, посочи Лакудова.

Благодарности изрази и директорът на ГПЧЕ „Иван Вазов“ Надежда Горанова, която заяви, че децата от години искат кътове и за отдих и спортни площадки около училището си. „Общината ще сбъдне желанията на нашите деца. Радвам се, че младите хора са приоритет за община Смолян, а инвестицията в децата и младите хора е една от най-дългосрочните и печеливши инвестиции“, заключи Горанова.


Пресцентър на община Смолян