> Начало > Новини > Зам.-кметът Венера Аръчкова направи първа копка по проект за основен ремонт и реконструкция на ДГ „Бурати

Зам.-кметът Венера Аръчкова направи първа копка по проект за основен ремонт и реконструкция на ДГ „Буратино“

03.05.2018

Зам.-кметът на Смолян Венера Аръчкова направи първа копка по проект за основен ремонт и реконструкция на ДГ „Буратино”. Дейностите се осъществяват по проект №BG16RFOP001-1.022-0002-C01 "Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян" който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Аръчкова посочи, че общата стойност на проекта е 6 598 925.21 лв., от които
съфинансиране т ЕФРР- 5 609 086.43 лв.
Националното съфинансиране е 989 838.78 лв. Крайният срок за изпълнение на проекта е юли 2019 г.

Общата му цел е да се подобрят условията за учене и работа в общинска образователна инфраструктура и да се модернизира учебният процес чрез ремонт и рехабилитация на сгради и обновяване на дворни пространства и спортни площадки за четири училища и една детска градина на територията на гр. Смолян.
В рамките на проекта ще бъдат извършени следните основни дейности:
1. Обновяване на дворното пространство и спортни площадки на сградата на VII СУ "Отец Паисий".
2. Обновяване на дворното пространство и спортни площадки на ЕГ и VI ОУ "Иван Вазов".
3. Цялостен ремонт наППМГ "Васил Левски", включващ енергийна ефективност и реконструкция на сградата, обновяване на прилежащо дворно пространство и изграждане на изцяло нов физкултурен салон и система за видеонаблюдение;
4. Основен ремонт и реконструкция наДГ №5 "Буратино"
5. Доставка на обзавеждане и оборудване на петте учебни заведения.
Конкретно за обекта на който правим „Първа копка“ - Основен ремонт и реконструкция наДГ №5 "Буратино", ще бъдат изпълнени следните дейности, посочи зам.-кметът Аръчкова. Осигуряване на достъпна архитектурна среда - изграждане на рампи за достъп до сградата и детските площадки, както и преустройване на тоалетна в такава подходяща за инвалиди. Ще бъдат изпълнени енергоспестяващи мерки - топлоизолация по стени, топлоизолация на покрив, подмяна на стара дограма с нова ПВЦ и алуминиева с прекъснат термомост, подмяна на отоплителна инсталация, конструктивно укрепване и нови конструкции - допълнително наливане на подовите плочи и армировка, покривната конструкция е в добро състояние, но при разкриване при необходимост могат да бъдат подменени някои от ребрата и столиците. С оглед осигуряване на безопасност при пожар е предвидено ново евакуационнно стълбище с метална конструкция. Предвиждат се и допълнителни мерки за защита от пожари. За осигуряване на здравословна среда на обитаване ще бъдат изпълнени довършителни и ремонтни работи - подмяна на настилки, плочки, фаянс в санитарните помещения, измазване и боядисване на стени, подмяна на интериорните врати, подмяна на ВиК инсталацията, цялостна промяна на електроинсталацията. Предвидено е обновяване на настилките и озеленяване на пространството около сградата, изпълнение на водоплътен тротоар от вибропресован бетон около цялата сграда. Предвижда се изграждане на 6 детски площадки по 50 м2, които ще са обзаведени с всички необходими детски съоръжения. Алейната мрежа и площадките са съобразени с изискванията за достъпност на хора с увреждания. Парковата растителност е подходяща за детски заведения.
По думите на Аръчкова, удовлетворението на община Смолян от реализацията на този проект по „Региони в растеж“ е обновяването на емблематични сгради за Смолян като тази на детската градина „Буратино“ иППМГ „Васил Левски“, с което средата ще бъде достъпна и по-благоприятна и за децата и за родителите. Тя пожела успех и спазване на сроковете на изпълнение, за да се удовлетворят желанията на децата, родителите и общинска администрация и да се влезе в нова сграда в най-кратко време.

Директорът на детската градина Снежана Василева благодари на ръководството на община Смолян, че са включили детското заведение в проекта. Тя посочи, че след основния ремонт на сградата и прилежащите й дворни пространства, условията за възпитание и отглеждане на децата в детската градина ще станат много по-добри и приятни. В детското заведение сега учат около 170 деца, които до приключването на ремонта посещават филиала на детската градина на улица „Спортна“ в Смолян.

Пресцентър на община Смолян