> Начало > Новини > ПОКАНА за провеждане на официална церемония „Първа копка“

ПОКАНА за провеждане на официална церемония „Първа копка“

02.05.2018


ПОКАНА

за провеждане на официална церемония „Първа копка“ във връзка със стартирането на строителните дейности по проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 "Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян"


 

Уважаеми госпожи и господа журналисти,

Уведомяваме Ви, че на 03.05.2018 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в двора със спортните площадки на VI ОУ „Иван Вазов“ и ГПЧЕ „Иван Вазов“,  ще се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 "Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Церемонията ще постави началото на строителните дейности  за обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VI ОУ "Иван Вазов".

С уважение,

Николай Мелемов

Кмет на Община Смолян