> Начало > Новини > Стартира проект за обновяване и енергийна ефективност на пет учебни заведения в Смолян на стойност над

Стартира проект за обновяване и енергийна ефективност на пет учебни заведения в Смолян на стойност над 6,5 млн. лв.

12.04.2018

 

В община Смолян се проведе встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.022-0002-C01 "Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян". Той е по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. – Смолян" част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Ръководителят на проекта и зам.-кмет инж.Мариана Цекова представи целите му.
„Общата цел е да се подобрят условията за учене и работа в общинска образователна инфраструктура и да се модернизира учебният процес чрез ремонт и рехабилитация на сгради и обновяване на дворни пространства и спортни площадки за четири училища и една детска градина на територията на гр. Смолян", посочи тя.
Сградите на пет учебни заведение в града ще бъдат ремонтирани, като проектът е на стойност 6 598 925, 21 лева.
Строителните дейности ще бъдат с продължителност от 30 месеца и ще обхванат СУ „Отец Паисий", Езиковата гимназия,  ОУ „Иван Вазов", ППМГ"Васил Левски" и ДГ №5 „Буратино". Освен това ще бъдат доставено обзавеждане и оборудване на петте учебни заведения.
Проектът „Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян" е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж" и вече стартира.
Специфични цели на проекта са: Да се подобри и модернизира учебният процес в ППМГ "Васил Левски" чрез цялостна рехабилитация на сградата и изграждане на нов физкултурен салон в т.ч. обновяване на прилежащия училищен двор, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане; Да се подобри и модернизира учебният процес  ОУ "Иван Вазов" и ЕГ "Иван Вазов" и  СУ "Отец Паисий", гр. Смолян чрез обновяване на училищния двор и спортните площадки и чрез доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане; Да се подобрят условията на учебния процес в ДГ "Буратино" чрез основен ремонт и реконструкция на сградата и прилежащото дворно пространство и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.
„Следващият проект, който се надяваме да стартира в най-скоро време, е израждането на 35 нови социални жилища", посочи в заключение инж.Цекова.

Пресцентър на община Смолян