> Начало > Новини > Община Смолян започна почистване на речните корита

Община Смолян започна почистване на речните корита

10.04.2018

Община Смолян започна почистване на речните корита от нерегламентирани замърсявания. Прави впечатление, че хората изхвърлят масово пепел и други боклуци около речните корита, с което ги замърсяват.
РИОСВ – Смолян даде предписания на кметовете на контролираните общини в срок до края на месец април да извършат проверки на речните корита, общинските пътища и прилежащите територии в териториалния им обхват за нерегламентирани замърсявания. При наличие на нерегламентирани сметища, общините са длъжни да организират премахването им. След изтичане на срока на предписанията ще бъдат извършени проверки от експерти на инспекцията.

Пресцентър на община Смолян