> Начало > Новини > Общинските съветници приеха бюджета на община Смолян за 2018 г.

Общинските съветници приеха бюджета на община Смолян за 2018 г.

06.02.2018

С 24 гласа „за“, 1 „против“ и 4-ма „въздържали се“, общинските съветници приеха бюджета на община Смолян за 2018 г. Дебатът за най-важната финансова рамка продължи три часа на днешното заседание.
Преди гласуването, кметът Николай Мелемов посочи, че проектът за бюджет е съобразен с икономическите тенденции и план за развитие, целящи постигане на достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, съвременни условия за образование, бизнес и инвестиции. Той е изработен след съществен анализ на база извършените разходи и постъпилите приходи и разчет на очакваните приходи и разходи за 2018 г., съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление.
Бюджетът на община Смолян е в размер на 37 722 622 лв. Субсидията от републиканския бюджет за т.г. ще бъде в размер на 23 377 715 лв. Общината залага на данъчни приходи от 3 675 000 лв. и неданъчни постъпления в размер на 11 737 199 лв.
През настоящата година средствата за образование се увеличават с 19 на сто и достигат до 12 144 981 лв. Заложени са и 860 100 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на пътищата .
Председателят на Комисията по бюджет и финанси Стоян Иванов заяви на сесията, че този бюджет е изработен на база местни данъци и такси, които са запазени в същия размер. „Това е най-реалният бюджет през последните години, с който ще осигурим спокойствието на нашите граждани и едно стабилно развитие на общината“, посочи още Иванов.

Пресцентър на община Смолян