> Начало > Новини > С дюлгерски обичай стартира строителството за изграждане на физкултурен салон в ППМГ „Васил Левски” в кв.

С дюлгерски обичай стартира строителството за изграждане на физкултурен салон в ППМГ „Васил Левски” в кв.Райково

29.01.2018

Днес с дюлгерски обичай стартираха строителните дейности за изграждане на физкултурен салон в ППМГ „Васил Левски” в кв.Райково.
Смолянската фирма „Дюлгер” спечели обществената поръчка и ще извършва строителството.
Щастлив съм да дам старт на един дълго чакан проект, който ще бъде за децата на Смолян. Да се обучават и спортуват в една приветлива и качествена среда. Това е и най-голямото признание за труда, който полагаме, защото децата на Смолян го заслужават, каза кметът Николай Мелемов.
Директорът на гимназията Мария Илиева посочи, че има символика в това събитие, защото на 29.01.1920 г. , преди 98 години със заповед на Министъра на народното просвещение Цанко Бакалов Ксантийската непълна смесена гимназия се премества в Райково. С това се слага началото на най-авторитетното учебно заведение в Средните Родопи.
Тя благодари на кмета Мелемов , че реализира този мащабен проект и след завършването му децата ще се радват на обновената база и ще имат още по-добри условия за спорт и обучение.
По-стар дюлгерски обичай стартираме обекта, а водосвета да ни бъде за здраве и благоденствие, за да го открием в завършен вид. И аз благодаря на кмета Мелемов , че успя да защити този проект, посочи собственикът на „Дюлгер” ООД Спиро Чавдаров.
На 12.01.2017 г. Община Смолян подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 и стартира изпълнението на проектно предложение с наименование „Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ включено в инвестиционната програма на Общината по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Проектът е на стойност 6 598 925,21 лв. (шест милиона петстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и пет лева и двадесет и една стотинки) с продължителност 30 месеца, в рамките на който ще бъдат извършени следните основни дейности:
1. Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на сградата на   СУ "Отец Паисий";
2. Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на Езикова гимназия  и  ОУ "Иван Вазов";
3. Цялостен ремонт на ППМГ "Васил Левски", включващ енергийна ефективност и Реконструкция на сградата, доставка, обновяване на прилежащо дворно пространство и Изграждане на физкултурен салон и система за видеонаблюдение при ППМГ "Васил Левски";
4. Основен ремонт и реконструкция на ДГ  "Буратино"
5. Доставка на обзавеждане и оборудване на петте учебни заведения.
Други съпътстващи дейности по проекта са упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството, изпълнение на авторски надзор, въвеждане в експлоатация на обектите, изпълнение на дейности за осигуряване на публичност и комуникация, извършване на независим финансов одит и управление, и отчитане на проекта.

 

 

 Пресцентър на община Смолян