> Начало > Новини > Община Смолян продължава да набира заявления от кандидат-потребителите на социалната услуга „Топъл обяд“

Община Смолян продължава да набира заявления от кандидат-потребителите на социалната услуга „Топъл обяд“

26.01.2018

Община Смолян продължава набирането на заявления-декларации от кандидат-потребители на социалната услуга „Топъл обяд“. „Не сме спирали да полагаме грижи за тези наши съграждани, които са в крайно затруднено материално положение. Не можем да ги оставим без храна. Нямат и близки хора, на които да разчитат. Целта ни е и през тежкия зимен период да осигурим помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община”, коментира кметът Николай Мелемов.
В момента 120 души от община Смолян ползват тази безплатна социална услуга и има възможност още хора в неравностойно положение да се възползват от нея. „Топъл обяд” стартира на 1 октомври 2016 г. и ще продължи до 30 април 2020 г. Това стана възможно след като общината бе одобрена по Проект BG05FMOP001 - 03.002-0120 – „Осигуряване на топъл обяд в Община Смолян”, директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най –нуждаещи се лица.
Желаещите да се включат в проекта следва да попълнят „Заявление–декларация“ – Приложение 2 и да го подадат или в офиса на проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ - етаж 2, стая 222 или в деловодството на общинска администрация Смолян – Приемна №1, както и в кметствата на селата Смилян, Търън и Момчиловци за кандидат-потребителите от съответните села.
Припомняме, че в рамките на проекта се предоставя „Топъл обяд“ на жители от Общината в шест обществени трапезарии в град Смолян и селата Момчиловци, Смилян и Търън. Услугата се предоставя от 1 октомври до 30 април.
Топлият обяд включва супа, основно ястие, хляб. Социалната услуга могат да ползват хора без доходи, без близки, самотно живеещи лица и семейства, инвалиди и др.

Пресцентър на община Смолян