> Начало > Новини > В община Смолян се проведе пресконференция по проект за подобряването на градската среда на стойност на

В община Смолян се проведе пресконференция по проект за подобряването на градската среда на стойност над 4,7 млн. лв.

24.01.2018

Пресконференция по проект BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ се проведе днес в общинската администрация. Той бе представен от зам.-кмета инж.Мариана Цекова, която е и негов ръководител. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 –2020 г.“
Неговата главна цел е създаването на привлекателна градска среда и повишаване качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в града. Ще бъдат изпълнени дейности по изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих -детска площадка; рехабилитация и ремонт на физическите елементи на градската среда -пешеходна алея и 4 надлеза и реконструкция и рехабилитация на улична мрежа. Интервенциите при всички обекти, включени в проекта предвиждат създаване на достъпна архитектурна среда.

В проекта са включени реконструкциите на улиците „Спортна“, „Беклийца“, „Евридика“ и „Зорница“. Предвиждат се рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, гр. Смолян; рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от Община Смолян до х-л „Смолян“/, гр. Смолян; рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо Петров /до Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, гр. Смолян; рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. Петър Петров /зад общината/, гр. Смолян. По проекта ще бъде изградена пешеходна връзка /стълбище/ от ул. „Снежанка“ до ул. „Добруджа“ в Смолян, както и и изграждане и възстановяване на детската площадка над автогарата в града.

Общата стойност на проекта е 4 772 320,46 лв., от които 4 056 472,39 лв. европейско финансиране чрез ЕФРР и 715 848,07 лв. национално съфинансиране.
Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 22 .12.2016 г. и е с продължителност до 22.06.2019 г. Строително-ремонтните дейности ще започнат през пролетта на тази година. Няма обжалване на поръчки и по всички процедури са сключени договори, които са в сила. 

Пресцентър на община Смолян