> Начало > Новини > Общинският съвет в Смолян прие поемането на временен безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 3 95

Общинският съвет в Смолян прие поемането на временен безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 3 950 000 лв

12.01.2018

След три часови дебати днес на извънредна сесия, Общинският съвет прие поемането на временен безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 3 950 000 лв. От 27 съветници присъствали на заседанието, 15 гласуваха „за”, 3-ма бяха „против”, а 9 се въздържаха от гласуване. В залата присъстваха и много граждани, които се изказаха от необходимостта да се приеме това решение.
Докладната записка бе представена на вниманието на съветниците за трети пореден път, заради спешната нужда от поемането на заема от държавата, с който да се погаси стария.
Извънредното заседание беше свикано от групата общински съветници от ГЕРБ на основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА.
 

Пресцентър на община Смолян