> Начало > Новини > От 1 януари община Смолян остава без обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи

От 1 януари община Смолян остава без обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи

05.01.2018

От първи януари т.г. община Смолян остава без обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи. Този факт оповести на общественото обсъждане на проектобюджета на община Смолян за 2018 г. зам.-кметът Венера Аръчкова. Тя бе категорична, че това се случва, след като на два пъти Общинският съвет в Смолян отхвърли искането на кмета Николай Мелемов за поемане на временен безлихвен заем в размер на
3 950 000 лв. от Републиканския бюджет, с който да се погаси стария.
С писмо от 3 януари 2018 г. , финансовият министър уведомява, че започва прихващането на дължимата от общината сума по предоставения през 2015 г. и невъзстановен в срок безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 3 950 000 лв. Прихващането ще се извърши от средствата, утвърдени на община Смолян с чл.52 на Закона за държавния бюджет за 2018 г. под формата на изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи. Да края на тази година прихващането ще бъде в размер на 2 925 500 лв. В писмото от финансовия министър са упоменати и сумите, които ще се спират всеки месец до края на 2018 г. За размера на прихващането до пълния размер на дължимия заем през 2019 г., Общината ще бъде уведомена допълнително. Освен това от 1 декември 2017 г. по този заем текат и лихви , съгласно чл.105, ал.1 от Закона за публичните финанси.
„Ние ще бъдем принудени да свиваме разходите, за да можем да се справим с тази ситуация. Общината е поставена пред финансова неплатежоспособност. Налага се да търсим начини и да оптимизираме други разходи, за да се справим със ситуацията", коментира Аръчкова.
Стана ясно още, че отпада целият списък с капиталови разходи за 2018 г., който е бил залегнал в проектобюджет 2018, което означава, че той ще трябва да бъде преработен, посочи зам.-кметът по финансите.
При така създалата се ситуация през настоящата година няма да могат да се правят подобрения на общинската инфраструктура с пари от общинската хазна. Освен това ще се орежат разходите за спорт, култура, улично осветление. Това означава, че общината няма да може да финансира издръжката на спортните бази, както да подпомага клубовете за участие в спортни мероприятия. Ще се наложи общински служители да се пускат в неплатен отпуск, като предстоят и още доста рестрикции, както в Общинската администрация, така и в общинските звена, между които са Ансамбъл „Родопа" и Духовият оркестър.
Единствено няма да се предприема нищо срещу детските градини и разходите свързани с тях, добави Аръчкова.
На общественото обсъждане, което се проведе на 4 януари в общинската администрация, присъстваха общински съветници, граждани и журналисти.

Пресцентър на община Смолян