> Начало > Новини > Поздравление

Поздравление

07.12.2017

Уважаеми студенти и преподаватели ,

Радвам се, че като кмет на община Смолян имам възможност да ви поздравя по повод 8 декември , празникът на българските студенти. Периодът на академичното образование е време за трупане не само на научни познания, но и на идеи и мечти. Вие сте част от европейската студентска общност, отстоявайте със самочувствие правата си, съхранявайте енергията и вкуса към откривателството. Вярвам във вашата мотивация и потенциал да се реализирате като квалифицирани специалисти, способни да допринесат за развитието на града ни и страната.
Пожелавам ви здраве, енергия и упоритост да следвате целите си, да постигнете мечтите си и да вървите по пътя на успешната професионална реализация. Нека стремежът ви към знания не угасва, защото на България са нужни знаещи и можещи млади хора.
Уважаеми преподаватели, нека наградата за труда ви бъдат успехите на вашите студенти.
Честит 8 Декември – празникът на българската академична общност!

Николай Мелемов
Кмет на община Смолян