> Начало > Новини > 467 деца са обхванати в различни социални услуги по проект, който реализира община Смолян

467 деца са обхванати в различни социални услуги по проект, който реализира община Смолян

05.12.2017

467 деца са обхванати в различни услуги по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян” за година. От 1 август 2016 г. Общината стартира реализирането на проекта, който се финансира от Оперативна програма ''Развитие на човешките ресурси'' 2014-2020.
Общата му цел е превенция на социалното изключване и намаляване бедността сред децата от община Смолян, чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст.
Стойността на проекта е 588 533 лв., а срокът за изпълнение е 27 месеца.
Данните бяха оповестени на пресконференция от ръководителя на Общностния център за предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7-годишна възраст в Смолян Ваня Дунчева. Целта на центъра, в който се осъществява проекта, е до края на реализирането му в услугите да бъдат обхванати около 900 деца. Това съобщи секретарят на община Смолян Момчил Николов. Той допълни, че работата в центъра върви добре, специалистите имат опит, а децата и техните семейства са доволни от посещенията си там. Николов отбеляза, че децата, с които се работи по този проект са от бедни семейства и с увреждания, но те растат в семейства и се различават много от децата, които са израснали в институция.
В центъра работят логопеди, психолози, социални педагози, педиатър, рехабилитатор, медицински сестри, гинеколог, акушерка, стоматолог, социални работници и медиатори.
Едната от услугите, които се предоставят в центъра е „Ранна интервенция на деца с увреждания“, в която се работи с деца до 7 години и техните родители, посочи Дунчева. Целта на специалистите при нея е да се предотврати изоставянето на децата, както и подпомагане на семействата за грижите им , извършват се и домашни посещения. В тази услуга са обхванати 34 деца. Другата услуга, която се извършва в центъра е „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“. В нея са включени децата от 4 до 7 години и целта на специалистите е децата да се подпомогнат за успешно интегриране в първи клас. Предоставя се и услуга „Формиране и развитие на родителски умения“. По нея се работи с деца до 3 години.
По проекта се предоставя и услуга „Семейно консултиране и подкрепа“, където са обхванати деца от 3 до 7 години. Целта е да се повиши мотивацията за посещаване на детската градина и училище, запазване целостта на семейството , намиране на работа на родителите, помощ при интегриране в детска градина. Дунчева отбеляза, че психолог и медицинска сестра провеждат тренинги в детските градини по важни теми, сред които са агресията и хиперактивността при децата. Следващата услуга, предоставяна от центъра в Смолян е „Здравна консултация за деца“. При нея специалистите обхващат деца до 7 години като се извършват прегледи в детските градини, в ромската общност и на място в центъра. 347 деца са минали през тази услуга към края на октомври. Дунчева допълни, че през лятото организират летни училища в село Смилян и в Смолян, като 33 деца са се включили в тях. Целта на летните училища е да се повиши мотивацията да се посещава училище и да се затвърдят знанията от детската градина. Направени са и няколко екскурзии за разглеждане на забележителностите на Смолян.
Първоначално децата, имащи нужда от предоставяните по проекта услуги, са открити с помощта на Социално подпомагане, разговори с педиатрите в Смолян, учителите в детските градини. Дунчева отбеляза, че през последните месеци много родители са научили за центъра и сами търсят услугите му и остават доволни от помощта, която получават. Освен от Смолян, специалистите работят и с деца от селата Смилян, Момчиловци, Търън и Еленска. Дунчева каза още, че всички празници се отбелязват подобаващо в центъра и децата с радост изработват картички и украса. Сега предстои и коледно тържество за потребителите на Общностния център в Смолян.

Пресцентър на община Смолян