> Начало > Новини > ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

29.11.2017

 

ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Гр.Смолян, кв.''Каптажа'', ул. ''Христо Христов''31, тел. 0301/6 20 26

 

ПОКАНА
за пресконференция по проект
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян”


Община Смолян има удоволствието да Ви покани на пресконференция, която ще се проведе на 1 декември 2017 г. от 15.00 часа в Общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст.

На пресконференцията ще бъде представен проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян”, Договор № BG05M9OP001-2.004-0044-C01, финансиран от Оперативна програма ''Развитие на човешките ресурси'' 2014-2020, предвидените за реализиране дейности, целевите групи и услугите, които предоставя центъра.

ОЧАКВАМЕ ВИ!