> Начало > Новини > Граждани подкрепят предложението на общината за вземане на временен безлихвен заем от МФ, с който да се п

Граждани подкрепят предложението на общината за вземане на временен безлихвен заем от МФ, с който да се погаси стария

25.10.2017

В община Смолян се проведе днес обществено обсъждане за вземане на решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет с цел погасяване на съществуващ дълг на общината. На него присъстваха над 60 граждани, общински съветници и др. Зам.-кметът Венера
Аръчкова припомни , че през декември 2013 г. при затруднено положение на община Смолян е изтеглен такъв заем в размер на 3 950 000 лв. от държавата и той в продължение на четири години накрая на годината трябва да бъде погасен. Оттогава винаги в края на годината общината иска съгласието на Общинския съвет и на Министерството на финансите за нов заем, с който да се погаси стария, защото МФ не рефинансира кредити.
„По същия начин сега се предлага на общността за обсъждане, защото нямаме възможност със собствени приходи да го погасим. Това ни е единствената алтернатива, която не ни утежнява с допълнителни лихви и такси или с каквито и да е било ангажименти, както и да не нарушаваме чл.105 и чл.106 от Закона за публичните финанси. Всяка година сме спазвали процедурата. Затова искаме и вашето съгласие и съгласието на ОбС да получим този заем”, обясни пред гражданите Аръчкова.
Тя припомни, че със заема от 2013 г. са погасени стари задължения, особени залози към Българската банка за развитие, вдигнати са запори на общинската банкова сметка от СД Лайтинг и други фирми. Даден е бил пълен отчет за разходването на средствата.
Справка за всички разходи на общината може да се направи в сайта на община Смолян, където ежемесечно се качват отчетите до МФ.
Граждани също подкрепят предложението да се вземе безлихвен заем от финансовото министерство. Тяхната позиция бе изразена на самото обществено обсъждане и по електронен път.

Пресцентър на община Смолян