> Начало > Новини > 101 Алпийски батальон става полк от 1 декември тази година

101 Алпийски батальон става полк от 1 декември тази година

25.09.2017

 

„Можем да се похвалим, че си имаме вече 101 Алпийски полк", обяви пред медиите областният управител на Смолян Недялко Славов.

 

 

 

С публикуваната обява за провеждане на конкурс за 73 войнишки длъжности реално се изпълнява предвиденото преобразуване от батальон в полк, което ще е факт от 1 декември 2017 г. То се извършва с две години по-рано от предвидения план на Въоръжените сили.
„Нашият регион и стратегическата среда за сигурност потвърждава необходимостта от такова формирование. То ще даде сигурност и спокойствие по цялата ни Южна граница", посочи командирът на батальона подп.Димитър Кацаров. Той обясни подробно процедурата по кандидатстване. До 7 ноември тази година кандидатите за военна служба за вакантните длъжности трябва да подадат заявление във Военното окръжие в Смолян или във военните окръжия по места. Конкурсите ще се проведат за времето от 5 февруари 2018 г. до 16 февруари 2018 г. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата. Кандидатите трябва да са на възраст до 28 години към датата на подписване на договора. Тези, които са напуснали армията и искат да се върнат отново могат също да кандидатстват като те трябва да са на възраст до 41 години и най-малко една година да са служили преди да напуснат. Те ще се явяват наравно с всички останали кандидати. Подп. Кацаров обяви, че има интерес от бивши служители, които сега са в чужбина и искат да се върнат и да кандидатстват отново за работа в армията. Командирът не скри изненадата си, че има млади хора, които не знаят как се правят и какво представляват лицевите опори, а те са част от изпита за физическа подготовка и се е наложило той да показва. За обявените длъжности могат да кандидатстват и от Кърджали, и от други населени места. Кандидатите трябва да са завършили граждански, средни или висши училища. Обявата е публикувана в сайта на Министерството на отбраната. За по-голяма гласност община Смолян ще я пусне и на видео стената на стария център в града.

„С тази численост разкриваме едно средно голямо предприятие. Положихме не малко усилия, за да стане факт полка. Регионът ни става по-сигурен", посочи областният управител. Той благодари и на предишното и на сегашното правителство, за да стане факт преобразуването на военното формирование.

Зам.-кметът Марин Захариев припомни, че за нуждите на военнослужещите с решение на Общинският съвет е прехвърлено на Министерството на отбраната бившето общежитие на ДЮФА в кв. Райково, което ще се ползва за жилища. „Община Смолян е отворена и ще помага с каквото може, както и досега. Радвам се, че усилията ни бяха взаимни и полкът вече е факт", каза още Захариев.
 

Пресцентър на община Смолян


 

ОБЩИНА СМОЛЯН

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

 О Б Я В Я В А

 НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

 

1. Със заповед № ОХ-978/12.09.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили средни или висши училища във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

1.1. ЗА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28330 - СМОЛЯН се обявяват 73 вакантни длъжности за войници.

1.2. За гарнизони Благоевград и Враца - 60 вакантни длъжности за войници.

1.3. За военно формирование 24490 – Асеновград се обявяват 20 вакантни длъжности за войници.

1.4. За военно формирование 54100 - Ямбол се обявяват 15 вакантни длъжности за войници.

1.5. За военно формирование 28610 - София се обявяват 20 вакантни длъжности за войници.

2. Желаещите за участие в конкурсите могат да получат пълна информация от Военно окръжие - Смолян и Офиса за водене на военен отчет – община Смолян.

2.1. Вакантните длъжности във военните формирования, изискванията към длъжността и необходимата квалификация.

2.2. Начина, мястото, датата за провеждане на конкурсите и условията за участие.

3. Документите за обявените длъжности се подават до 07.11.2017г. във Военно окръжие - Смолян или Офиса за водене на военен отчет – община Смолян.

4. Направления за медицинско освидетелстване за годност за военна служба и за оценка на психологическа пригодност на кандидатите в структурите на ВМА се издават от Военно окръжие - Смолян.

Информация за длъжностите определени за приемане на военна служба могат да се намерят в сайта на Министерство на отбраната www.mod.bg и сайта на Централно Военно окръжие www.comd.bg.

 

Телефони за контакт:

0895444515, 0884251757, 030163052