> Начало > Новини > ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21.09.2017

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Навършват се 109 години от обявяването на Независимостта на България.
Провъзгласяването на независимостта е акт с изключително историческо значение за развитието на Родината. Увенчава се великото дело за независима българска държава и равнопоставеност в Европа.
Тогавашните български държавници заслужават нашето уважение за патриотизма, политическата мъдрост и смелост, за единството в съдбовния за нацията ни момент. Като потомци сме задължени да изграждаме държавата си и да творим историята си със същата отдаденост.
Поздравявам всички граждани на Община Смолян с Деня на независимостта на България и отправям най-добри благопожелания за развитие и просперитет на милото ни Отечество.
Нашата национална идея успява винаги, когато издигнем

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
 

Николай Мелемов

кмет на община Смолян