> Начало > Новини > ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

31.08.2017

ДО
РАЙОННИЯ МЮФТИЯ НА СМОЛЯН
МЮСЮЛМАНСКИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА
И ВСИЧКИ МЮСЮЛМАНИ В
ОБЩИНА СМОЛЯН


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАЙОНЕН МЮФТИЯ,
УВАЖАЕМИ МЮСЮЛМАНИ,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай свещения мюсюлмански празник
“КУРБАН БАЙРАМ”!

Хората имат нужда от празници на духа, за да се съизмерят с доброто. Милосърдието, покаянието и опрощението слизат от небето в ден като този. „Каквото и добро да раздадете, нека е за родителите и близките, и сираците, и нуждаещите се, и пътника в неволя.“ /Свещен Коран, 2:215/.
Нека сиянието на този светъл празник да озари сърцата и да донесе на Вас и Вашите близки много здраве, удовлетворение и сили за бъдните дни.
Искрено Ви пожелавам споделена радост, мир и надежда.

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН