> Начало > Новини > Кметът Мелемов назначи 17 младежи на работа в община Смолян по проект „Обучение и заетост за младите хо

Кметът Мелемов назначи 17 младежи на работа в община Смолян по проект „Обучение и заетост за младите хора”

11.07.2017

Кметът Николай Мелемов назначи 17 младежи, които започват работа в община Смолян по проект „Обучение и заетост за младите хора”. Преди началото на първия им работен ден, градоначалникът се срещна с тях. Мелемов им пожела успешна реализация, да натрупат професионален опит и развият трудовите си качества. Кметът поясни на младежите, че продължителността на проекта е 6 месеца. 10 от тях са назначена на длъжността технически организатор, а 7 са поддръжка на пътищата.
Община Смолян подаде заявка за 30 работни места по тази схема, която беше предоставена за разглеждане и одобрение на Областната комисията по заетост, съобщи секретарят Смолян Момчил Николов. 22-ма са насочени от Бюрото по труда и одобрени от администрацията, а 17 от тях сключиха договори с общината.
Проектът е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO01-1.005.001 “Обучения и заетост за младите хора“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС, чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.
Целта на проекта е да се улесни прехода от образование към заетост за безработни младежи, които ще получат първи или нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация и ключови компетентности.
Да припомним, че през 2016 г. по същия проект бяха назначени 81 младежи.

Пресцентър на община Смолян