> Начало > Новини > ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

20.04.2017

 ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
по проект
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в три сгради на територията на община Смолян – II ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“, VI ОУ и ГПЧЕ „Иван Вазов“ и ОДЗ 3 „Родопчанче“

На 21 април 2017 г. от 11.00 часа в зала 247 на Общинска администрация Смолян ще се проведе пресконференция за представяне на резултатите от проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в три сгради на територията на община Смолян – II ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“, VI ОУ и ГПЧЕ „Иван Вазов“ и ОДЗ 3 „Родопчанче“, финансиран от „Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ 2009-2014 по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия“.
На пресконференцията ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ