> Начало > Новини > ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

17.03.2017

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
по проект
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три детски градини на територията на община Смолян“


На 21 март 2017 г. от 11.00 часа в зала 247 на Общинска администрация Смолян ще се проведе пресконференция за представяне на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три детски градини на територията на община Смолян“, финансиран от „Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ 2009-2014 по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема BG04-02-03-1 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници за отопление в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 2: Мерки за използване на възобновяема енергия..
На пресконференцията ще бъдат представени планираните дейности и резултати, както и напредъка в изпълнението на проекта към момента.

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ