> Начало > Новини > Кметът Мелемов спази обещанието си, че през месец март 2017 г. община Смолян ще отпадне от списъка на общ

Кметът Мелемов спази обещанието си, че през месец март 2017 г. община Смолян ще отпадне от списъка на общините във финансово оздравяване

09.03.2017

Кметът Николай Мелемов ще поиска от Общинския съвет да бъде прекратена процедурата за финансово оздравяване на община Смолян преди изтичането на нейния срок. Това ще стане на предстоящата сесия на 14 март т.г. В докладната си до съветниците, Мелемов посочва, че от анализа на Министерство на финансите на данните за 2016 г. и информация за общините с финансови затруднения за 2016 г. по смисъла на чл. 130а от ЗПФ, от 08.03.2017г., Община Смолян отпада от списъка на общините във финансово оздравяване.
Мерките и плановете за оздравяване, които общината е предприела, са довели до положителни резултати и подобряване на показателите. Остава само показателя за поети ангажименти за разходи по бюджета на общината, който надвишава с 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
Припомняме, че въз основа на Протокол № 16 и Решение № 244 от 01.09.2016 год. на Общински съвет Смолян беше приет Плана за финансово оздравяване на Общината . Повече от час продължиха тогава дебатите по време на заседанието. Гласуването беше поименно. 15 от съветниците гласуваха „за”, 9 се въздържаха, а един бе против. По време на заседанието Мелемов беше категоричен, че до края на март месец 2017 г. няма да има нужда от следващ план за финансово оздравяване, а общината ще отпадне от групата общини под пряко наблюдение на финансовото ведомство. Седем месеца по-късно това негово твърдение е вече факт, независимо че съветници от опозицията атакуваха ръководството на община Смолян, че е с влошаваща се финансова дисциплина.
Екипът на кмета Мелемов изпълнява план за финансово оздравяване още от края на 2012 година и до момента община Смолян надгражда всичко това. Постигнатите положителни резултати се дължат на стриктна финансова дисциплина, стабилност на общинските финанси и оптимизиране на всички разходи.


Пресцентър на община Смолян