> Начало > Новини > ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

09.03.2017

 
На вниманието на: Представители на местни и
регионални електронни и
печатни медии

Относно: покана за пресконференция

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

имаме удоволствието да Ви поканим на

пресконференция по повод стартиране на национална кампания
„ЗАЕДНО за ЕВРОПА“,

която ще се проведе на
10.03.2017 г., от 10:00 ч.,
в зала 247 на общинска администрация - Смолян,
бул. „България” №12

 

В рамките на срещата ще Ви представим националната кампания на мрежата от 28 областни информационни центъра по повод 10 години България в ЕС, 60 години ЕСФ и 6 години Мрежа от информационни центрове за ЕСИФ за България , под надслов „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ .Очакваме ви!


08.03.2017 г., Смолян

С УВАЖЕНИЕ,

                              ЦВЕТАНКА ГЕНЧЕВА
                              УПРАВИТЕЛ

 

 ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ