> Начало > Новини > ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ЩЕ ОБСЪЖДА НОВИЯ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СМОЛЯН

ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ЩЕ ОБСЪЖДА НОВИЯ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СМОЛЯН

25.05.2010
 На 28 май 2010 година от 14.00 ч. в аулата на ВСУ „Черноризец Храбър”, филиал Смолян ще се проведе заключителната сесия на Обществения форум за обсъждане проблемите, принципите и насоките за териториално развитие, устройство и изграждане на град Смолян. Основните проблеми и насоки за развитието и устройството на града и общината, обхващат следните направления: Приоритет в развитието и структурата на града и общината; Посоки и обхват на терените за разширение на регулационните граници на града; Развитие и характер на жилищните зони на града; Проблеми и развитие на производствено-складови и високотехнологични зони; Зелена система, отдих и спорт; Обществено обслужване – образование, култура, културно наследство, здравеопазване, социални грижи и духовна дейност; Развитие и усъвършенстване на транспортно-комуникационната система и инженерно-техническата инфраструктура на града; Туризъм и др. Община Смолян предлага дискусията да се проведе на няколко работни маси: Граждани на Смолян; Местна власт; Бизнес, индустриалци, строителни предприемачи, собственици на терени; Неправителствени организации и млади хора; Експерти (архитекти, инженери, дизайнери, художници); Представители на образователни, културни и др. институции Природозащитници, еколози… ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СМОЛЯН