> Начало > Новини > ПРЕДСТОИ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2010 ГОДИНА

ПРЕДСТОИ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2010 ГОДИНА

20.01.2010
На основание чл. 23, ал. 41 т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, утре от 13.00 ч. ще се проведе заседание на Общинския съвет. Местните народни избраници ще обсъдят важни проблеми от живота на общината. Сред тях са: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската, областната и републиканската транспортна схема, утвърждаване на маршрутни разписания, критериите, изискванията и начина на провеждане; Кандидатстване на община Смолян по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема „Социални услуги за социално включване; Ново обсъждане на Решение № 352 от 17. 12. 2009 г. на ОбС в частта му относно чл. 58 и чл. 59 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Смолян.Част от материалите по т. 1 – „Маршрутни разписания на вътрешноградските и междуселищните автобусни линии от общинската транспортна схема” са на разположение в стая № 202 в Общинската администрация. ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СМОЛЯН