> Начало > Новини > НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БОРИКОВО НЕ ЗАСЛУЖАВА ТОВА!

НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БОРИКОВО НЕ ЗАСЛУЖАВА ТОВА!

18.01.2010
18.01.2010г./ Право на отговор във връзка с публикувано писмо от Сали Паша във вестник ,,Отзвук” бр.З от 11.01.2010 година.Сложна е житейската психология. Всеки се ражда на този свят чист и с течение на годините израства, учи се, придобива своя опит. Затова сме толкова различни и уникални. Едни са лидери, други скромни и трудови хора. Малко са тези, които са нерешителни, нагли, безочливи, черногледи и трудно се справят в сложното житейско ежедневие. Но истината във всички времена има един парадокс - хора, които не могат да се реализират имат амбицията да нападат, да лъжат, да обиждат независимо с какви средства и начини. Това е техния смисьл на живота, другото няма значение. Така те оцеляват. Тази за мен житейска философия, начин на отношение към околния свят нямаше чак толкова да ме засегне и притесни, ако тези неверни и нескопосани писания бяха конкретни, ясни и адресирани до мен. Но да определяш жителите на своето село така няма да ти простим Сали Паша! Докато отговарям за това население ще ги защитавам и ще се грижа за тях. И ти ще си този, който ще спазва законите и ще се съобразява с населението. Не можеш да застанеш срещу тях. Уважаеми господин гл. редактор, Преди известно време отново на страниците на Вашия вестник бе отпечатана статия от Сали Паша. Тогава скромния и трудолюбив кметски наместник не пожела да коментира написаното. Трудно го изживя и в последствие получи инсулт и до ден днешен е в тежко здравословно състояние. Но сега не само аз, а и всички жители на селото и района сме възмутени от новата ,,творческа изява” на господина. Хората на Бориково не заслужават да бьдат наричани клюкари, доносници, вещици и други. Всичко, което се е случило до момента в Бориково, да бъде красиво, уютно и благоустроено е благодарение на общите усилия на цялото население, кметските наместници, общината и държавата. Това не е станало от ,,далавери”, нито от г-н Паша, а от много работа, спазвайки законите. Всичко изложено в писмото не отговаря ни истината! Благодарение на изградените подпорни стени по река ,,Бориковска” и прилежащите и притоци в момента нямаме нанесени поражения. Да, строи се и ще строим. Никой като Сали Паша няма да ни спре! Населението иска Бориково и околните му села да се възродят, да са красиви за да превличаме туристи - наши и чуждестранни. Затова сега в Бориково се благоустрояват три къщи и се строи нова. Благоустроява се и закупената наскоро гранична застава. Из околностите има пещери и други светилища, към които туристите проявяват интерес. Така лека полека искаме да привличаме и други инвестиции. В Черешките, където живеят около 10 души и там поддържаме пьтищата, няма да оставим нищо да се руши. Преди няколко дни по проект от бедствията и авариите и със заповед на кмета на Общината се ремонтира пропаднал път. Авторът е добре информиран за количествата материали, получени по бедствия и аварии, но той трябва да знае едно, че тези количества се формират на базата подадени искания от хората пострадали при бедствието, за което се съставят и протоколи. Дьржавата е изготвила ясни правила за начина, по който кметства и общини могат да регистрират вьзникнали бедствени ситуации. Затова след подадения от него сигнал бе извьршен оглед на място от органите на гражданска защита. Защо Сали Паша е против изготвяне на проект за подпорна стена, а желае сам да извьрши укрепването? Господине, защо не направихте тази част от подпорната стена на главния път преди да стане срутването на камъните, а след това.? Може би имате някакво угризение ? Това ще кажат компетентните органи. Постарах се да извърша проверка по повод подадената от него молба за изготвяне на документи за имота му. Преписката в момента е в застой поради отказ за подпис от съседи за неуточнени имотни граници. Отново писмено съм информирала техническото лице в кметство с.Могилица и дирекция ,,Устройство на територията” при община Смолян за подновяване на движението по преписката. Хората от селото искат да знаят и питат Сали Паша - кои са клюкарите, вещиците, доносниците и другите, които всяка сутрин стоят на пейката чакайки да си предадат млякото. Какво е определението му за несправедливите нападки към населението за изчезналите му две овце, след като ги е оставил без надзор? Не е ли време господинът да си зададе вьпроса - за всички ли негови неудачни са виновни хората? Ние ще приемем с радост всякакви журналисти и телевизионни екипи, за да усетят атмосферата на доброта и гостоприемство на жителите на с.Бориково.   КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА С. БОРИКОВО ЗАХАРИНКА УЗУНОВА