> Начало > Новини > ПЛАНИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА В СОЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ПЛАНИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА В СОЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

14.01.2010
Вчера се състоя традиционната месечна работна среща в Община Смолян с представители на специализираните институции и на услугите на територията на общината. Срещата бе ръководена от секретаря на общината Петър Харадинов.Главните въпроси, които бяха разисквани са свързани преди всичко с планирането на бюджетните средства на социалните институции и услугите в общността във време на криза; отчета за 2009 година и планирането на дейностите за 2010 година.; атестирането на персонала, нормативните изискванията и др.Участниците се спряха на участието на служителите в обучителни програми за повишаване на тяхната квалификация и подобряване качеството на работата им. Специално внимание бе отделено за осигуряването на необходимите условия за живот през зимния период, както и на някои организационни и стопански дейности в краткосрочен план.Беше направен анализ на подготовката на социалните институции за изпълнение на спечеления проект за подобряване на социалната инфраструктура на стойност 5 500 000 лв. ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СМОЛЯН