> Начало > Новини > СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

30.03.2010
30 март 2010г./ Днес от 1500 часа в зала 247  на Община Смолян ще се проведе заседание на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с дневен ред: -         отчет за дейността на Местната комисия  за календарната 2009 година; -         приемане на план за работа за 2010 год.   Ще присъстват: членовете на Местната комисия; обществените възпитатели, работещи в консултативния кабинет към МК, педагогически съветници и представители на Училищни комисии за превенция на противообществените прояви на учениците от общински училища.   ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СМОЛЯН