> Начало > Новини

Новини

ЧЕСТИТКА

29.01.2010

20 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ 29 януари 2010 година/ На 30 януари т. г. в Пловдив ще се проведе тържество по повод 20-годишнината от учредяването на Независимия учителски синдикат. Според неговия председател, участниците ще направят ...

ГОТОВ Е ГОДИШНИЯ КАЛЕНДАР ЗА КУЛТУРНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНАТА ЗА 2010 ГОДИНА

29.01.2010

29 януари 2010 година/ Вече е готов и предстои да бъде утвърден Годишният календар за културната дейност през 2010 година в община Смолян. В него са залегнали прояви, чествания, събори, фестивали, творчески срещи и юбилеи, както в общинския и ...

БЛАГОДАРНОСТ ЗА ЩЕДРОСТТА

28.01.2010

28 януари 2010 г./ На 12 януари „Българска Йога асоциация” - гр. София дари на децата от Дома: дрехи, обувки, пантофи и хранителни продукти на стойност - 2016,16 лв. На 15 януари 2010 г. Мисис „България” 2008 г. г-жа Милена Шаркова заедно с ...

ДОРА ЯНКОВА В ЕДНОЧАСОВО ПРЕДАВАНЕ НА БНТ

28.01.2010

28 януари 2010 г./ Тази вечер от 20.50 до 21.50 часа Канал 1 на Българската национална телевизия ще излъчи специално предаване посветено на Българските събития на ХХ век и по-специално за „Българските строежи на ХХ век”. В продължение на 60 минути ...

ВЪПРЕКИ НИСКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС Е НОРМАЛЕН

26.01.2010

26 януари 2010 година/ Независимо от рекордно ниските температури в страната и региона, учебният процес в общинските и държавни училища на територията на община Смолян функционират нормално. Средната температура в класните стаи е 18 градуса, а в ...

ГОТОВИ СА ОТЧЕТИТЕ НА КМЕТСТВАТА ОТ ОБЩИНАТА

26.01.2010

26 януари 2010 година/ Кметовете и кметските наместници в селата на община Смолян изпратиха своите отчети за дейността си през 2009 година. Крайният срок за изготвянето и изпращането им в дирекция "Административно и информационно обслужване" беше 20 ...

ПРОГРАМА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ПРЕЗ 2010 Г.

26.01.2010

26 януари 2010 година/ Готова е Програмата за развитие на читалищната дейност през 2010 година. Съгласно Закона за народните читалища, тя ще бъде внесена в Общинския съвет за обсъждане и утвърждаване от местните избраници. В Програмата е направен ...

ЧЕСТИТКА

25.01.2010

БЪЛГАРСКОТО РАДИО НА 75 ГОДИНИ 25 януари 2010г./ Във връзка със седемдесет и пет годишнината от създаването на Българското национално радио, кметът на община Смолян и председател на УС на НСОРБ – Дора Янкова, изпрати поздравително писмо до Валери ...

БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – ДОСТЪПНИ ЗА ВСЕКИ

21.01.2010

21 януари 2010 г./ Днес кметът на община Смолян Дора Янкова подписа споразумение за сътрудничество по реализирането на Проект № 00071115 от Програмата на Министерството на културата „Българските библиотеки – място за достъп до информация и ...

ДЕН НА КМЕТА И КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК

21.01.2010

21 януари 2010 г./ Днес в община Смолян се състоя традиционния Ден на кмета и кметския наместник, на който бяха обсъдени редица въпроси, опиращи до всички граждани на местната общност. Сред тях бяха: новата правна рамка в читалищата, съгласно Закона ...