> Начало > Новини

Новини

10,2 ТОНА АСФАЛТ СА ВЛОЖЕНИ ДО МОМЕНТА ЗА КЪРПЕНЕ НА ДУПКИ В СМОЛЯН

26.03.2010

Усилено се работи върху пътната мрежа в общината. Продължава аварийното изкърпване на дупките по асфалта в Смолян и съставните селища на общината. За по-малко от седмица са вложени 10,2 тона асфалт по спецефична технология. Прави се всичко ...

20 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СОСЗР В СМОЛЯН

26.03.2010

Днес от 18.00 ч. във Военния клуб – Смолян ще бъде отбелязана 20-годишнината от възстановяването на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Мотото на проявата е: „Заедно можем много. България над всичко!” Заместник кметът на ...

ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ ПРОДЪЛЖАВА

26.03.2010

Инициативата „Смолян – зелен и чист” продължава с пълна сила на територията на цялата община. Автомобилите на фирма „Титан Клинър” са на денонощно разположение на гражданите, кметовете на селища и на обществените институции. Те извозват битовите, ...

СЪОБЩЕНИЯ

25.03.2010

  25 март 2010г./ Днес се състоя Държавна приемателна комисия на обект „Събирателен канал с.Стойките”. Обектът е финансиран по линия на ПУДОС /Предприятие за управление на дейностите по околна среда/ към Министерството на околната среда и ...

СТРЕМЕЖ КЪМ ПО-ДОБРА КООРДИНАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА

25.03.2010

25 март 2010г./ Днес се състоя среща в ОД на МВР – Смолян на ръководството на ОУ „Гражданска защита” с институциите за дейността и сигналите, подавани на телефон 112. От община Смолян в срещата участва инж. Румяна Янчевска -заместник кмет на ...

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

25.03.2010

25 март 2010г./ По случай приключването на Българо-германския проект „Насърчаване на професионалното обучение на възрастни и заетостта”, министърът на труда и социалната политика и Хенинг Твостен – ръководител на GTZ Бюро в София и Герхард ...

МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР В СМОЛЯН

25.03.2010

25 март 2010 година/ От началото на 2010 година сдружение „Нови хоризонти” стана приемна структура на МИКЦ Смолян, чиято задача беше да набира, обработва, анализира, предоставя и разпространява информация за реалните проблеми на младите ...

С ОБЩИ УСИЛИЯ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО

25.03.2010

25 март 2010 година/ Тече месец срещу насилието в община Смолян. Инициативата е организирана от Областната дирекция на министерството на вътрешните работи и има за цел да реагира изпреварващо на негативната тенденция на увеличение на случаите на ...

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

24.03.2010

Днес, 24.03.2010г., в 11.00 часа се проведе пресконференция във връзка със старта на дейностите по аварийно изкърпване на дупки по пътната мрежа на град Смолян. На пресконференцията присъстваха инж. Румяна Янчевска-заместник кмет на Община Смолян, ...

О Б Я В Л Е Н И Е

24.03.2010

На основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС и влязла в сила Заповед № РД-3802/04. 11. 2009, УВЕДОМЯВАМ собствeниците на отчуждения поземлен имот № 924.257, попадащ в обект: „Улица с о. т. 144 до о. т. 145” в кв. 46 по плана на кв. Устово, че определената сума ...