> Начало > Новини

Новини

30.08.2010 г. ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

30.08.2010

Днес се проведе заключителна пресконференция по случай финализирането на проект „Подкрепа за устойчиво развитие на Община Смолян чрез модернизация на образователни институции и въвеждане на мерки за енергийна ефективност”, финансиран по ...

30.08.2010 г. СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

30.08.2010

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ   се прие от участниците в обществения форум „Управление на Натура 2000”, община Смолян в рамките на проект „Образование за Натура 2000”   Представители на местните общности, държавни и общински институции, ...

27.08.2010 г. ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

27.08.2010

  Проект „Подкрепа за устойчиво развитие на Община Смолян чрез модернизация на образователни институции и въвеждане на мерки за енергийна ефективност”, финансиран по  Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/023 ...

27.08.2010 г. Закрива се Лятната академия за изкуство «Огънят на Орфей – Широка лъка 2010»

27.08.2010

Днес в залата на НУФИ «Широка лъка» от 18.30 часа е тържественото закриване на Лятната академия за изкуство «Огънят на Орфей», който се организира от Фондация «Огънят на Орфей», съвместно с Община Смолян и други спомоществователи. В заключителният ...

27.08.2010 г. 15 арстисти от Гърция, Турция, Италия и Франция посетиха община Смолян

27.08.2010

Днес, Петър Харадинов – секретар на Община Смолян проведе работна среща с 15 артисти от Гърция, Турция, Италия и Франция, която бе организирана от Съюза на културните асоциации на ЕВРОС. В рамките на срещата г-н Харадинов представи културните ...

27.08.2010 г. Кметът на Смолян Дора Янкова: Образованието винаги е било акцент в политиката на общината

27.08.2010

Реализираният проект „Подкрепа за устойчиво развитие на Община Смолян чрез модернизация на образователни институции и въвеждане на мерки за енергийна ефективност”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” е една от големите ...

ПОДГОТОВКА ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА 80-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКД.АНТОН ДОНЧЕВ

26.08.2010

Секретарят на община Смолян Петър Харадинов взе участие на провелата се на 24.08.2010г. в залата за пресконференции на БТА-София, среща на инициативния комитет за честване на 80-годишнината от рождението на акд. Антон Дончев. Инициативния комитет е ...

Преместване на изоставени, излезли от употреба МПС

26.08.2010

О Б Я В А  Община Смолян уведомява, че съгласно чл.59 т.1 и т.2 от Наредбата за опазване  на околната среда на територията на Община Смолян, изоставените излезли от употреба моторни превозни средства върху държавни и общински имоти ...

25.08.2010/ КРИСТИАН ВИГЕНИН КОМЕНТИРА ПРЕД ЖУРНАЛИСТИ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ

25.08.2010

Днес, в 14.00 часа, в клуб „Култура” се проведе пресконференция на евродепутата от групата на европейските социалисти в Европейския парламент Кристиан Вигенин, която протече при засилен интерес от страна на журналисти и граждани. Евродепутатът ...

ОБЩИНИТЕ СА ВРЪЗКАТА НА ДЪРЖАВАТА С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

25.08.2010

Ръководството на община Смолян, в лицето на заместник-кметовете на община Смолян Михаил Генчев и Костадин Василев, секретаря на общината Петър Харадинов, директори на дирекции и служители на администрацията,  проведе работна среща с ...