> Начало > Новини

Новини

08.11.2010/ ПОДГОТОВКА ЗА ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ

08.11.2010

Днес кметът на община Смолян Дора Янкова и представители на фирма „Титан”  проведоха преглед на техниката на фирмата за зимно поддържане на улиците и пътищата в общината. Бяха демонстрирани автомобилите със съответното оборудване, които ще ...

ПОЗДРАВ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК

08.11.2010

8 ноември 2010 г./ Кметът на община Смолян Дора Янкова изпрати поздравително писмо до главен комисар Кирил Хаджихристев във връзка с професионалния празник на полицията – Архангеловден. В него се казва: Уважаеми господин комисар, приемете моите ...

ПОКАНА КЪМ МЕДИИТЕ

08.11.2010

8 ноември 2010 г. / Кметът на община Смолян Дора Янкова и ръководството на фирма „Титан” се обръщат с покана към всички представители на местните, регионалните и националните медии на преглед на техниката на фирмата за зимно поддържане на улиците и ...

З А П О В Е Д №.РД 3526

08.11.2010

гр.Смолян,.1.11. 2010 г.  На основание чл.44, ал.1,т.1, и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на  Указания №104-00-368/26.08.2010 г. на Директора на Главна дирекция „Гражданска защита” за предприемане на превантивни мерки за ...

Съобщение за събиране на оферти

05.11.2010

Информация за гражданите във връзка с проект "Подкрепа за достоен живот"

04.11.2010

Информацията е приложена като прикачен фаил

ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНАТА

03.11.2010

03.11.2010 г./  Днес се състоя първото заседание на Общинската преброителна комисия, чийто председател е Петър Харадинов – секретар на община Смолян. Това е седемнадесето поред преброяване в България. То ще обхване броя на населението, ...

ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ В СМОЛЯН

03.11.2010

03.11.2010 г./ Имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса на тема „Електронно управление в Община Смолян”, която ще се проведе на 05.11.2010 г. от 10.00 ч. в конферентната зала в хотел „Кипарис алфа” гр. Смолян. По време на кръглата маса ще ...

З А П О В Е Д № PД 3525

03.11.2010

гр. Смолян,1.11. 2010 г. На основание чл.65, ал.1, т.1 и т.3 и ал.2, т.2 от Закона за защита при бедствия и във връзка с изпълнение на Указания №104-00-368/26.08.2010 г. на Директора на Главна дирекция „Гражданска защита” за предприемане на ...

З А П О В Е Д №..РД 3524

03.11.2010

гр. Смолян.1. 11. 2010 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия и  във връзка с изпълнение на Указания ...