> Начало > Новини

Новини

Един милион четиристотин и седемдесет хиляди лева са инвестирани в VІІ СОУ „Отец Паисий”, град Смолян.

01.09.2010

VІІ СОУ „Отец Паисий”, град Смолян е един от подобектите, рехабилитирани в рамките на проект на община Смолян „Подкрепа за устойчиво развитие на Община Смолян чрез модернизация на образователни институции , чрез въвеждане на мерки за енергийна ...

VІ-то ОУ и ГПЧЕ „Иван Вазов” промениха облика си

01.09.2010

 Училищната сграда се разделя условно на четири блока блок А – на три етажа и блок Б на четири етажа са въведени в експлоатация през 1968г., в които се помещава ГПЧЕ, блок В, пристроен от юг през 1978г. с директна връзка към другите два блока, ...

ПЪРВО СОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЩЕ ОТКРИЕ УЧЕБНАТА ГОДИНА В ИЗЦЯЛО САНИРАНА СГРАДА

01.09.2010

 І СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Смолян Комплексът от сгради, в който се разполага І-во СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, се състои от девет блока и e строен на етапи през 1967, 1975 и 1985 г. Застроена площ 2 864 кв.м. Към момента на ...

31.08.2010 г. Археологическо лято - 2010 завърши успешно

31.08.2010

В четвъртото издание на инициативата „Археологическо лято” тази година се включиха 48 млади хора с интерес към историята и археологията. С тяхна помощ, под  ръководството на археолога Николай Бояджиев от Регионален исторически музей „Ст. ...

31.08.2010 г. ПРИКЛЮЧИ ДОПИТВАНЕТО ДО РОДИТЕЛИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА НАВЪРШИЛИ ПЕТГОДИШНА ВЪЗРАСТ

31.08.2010

Проведе се анкетно допитване до родители на децата, родени в община Смолян през 2005 г. за поетапното въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на деца, навършили петгодишна възраст. Това допитване е във връзка с Решение № 486/19.08.2010 ...

30.08.2010 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСПЕШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА КАМПАНИЯ „КРАСИВ СМОЛЯН” 2010

30.08.2010

Г-н Петър Харадинов – секретар на община Смолян на пресконференцията, която се проведе днес  даде информация и за приключването на кампания „Красив Смолян” 2010, която се провежда успешно вече четвърта година. Тази година в кампанията „Красив ...

30.08.2010 г. ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

30.08.2010

Днес се проведе заключителна пресконференция по случай финализирането на проект „Подкрепа за устойчиво развитие на Община Смолян чрез модернизация на образователни институции и въвеждане на мерки за енергийна ефективност”, финансиран по ...

30.08.2010 г. СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

30.08.2010

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ   се прие от участниците в обществения форум „Управление на Натура 2000”, община Смолян в рамките на проект „Образование за Натура 2000”   Представители на местните общности, държавни и общински институции, ...

27.08.2010 г. ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

27.08.2010

  Проект „Подкрепа за устойчиво развитие на Община Смолян чрез модернизация на образователни институции и въвеждане на мерки за енергийна ефективност”, финансиран по  Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/023 ...

27.08.2010 г. Закрива се Лятната академия за изкуство «Огънят на Орфей – Широка лъка 2010»

27.08.2010

Днес в залата на НУФИ «Широка лъка» от 18.30 часа е тържественото закриване на Лятната академия за изкуство «Огънят на Орфей», който се организира от Фондация «Огънят на Орфей», съвместно с Община Смолян и други спомоществователи. В заключителният ...