> Начало > Новини

Новини

С дюлгерски обичай стартира строителството за изграждане на физкултурен салон в ППМГ „Васил Левски” в кв.Райково

29.01.2018

Щастлив съм да дам старт на един дълго чакан проект, който ще бъде за децата на Смолян, посочи кметът Николай Мелемов

Община Смолян продължава да набира заявления от кандидат-потребителите на социалната услуга „Топъл обяд“

26.01.2018

„Целта ни е и през тежкия зимен период да осигурим помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община”, коментира кметът Мелемов

Право на отговор

25.01.2018

Право на отговор по повод казаното в интервю на г-н Стефан Сабрутев във в. „Отзвук” със заглавие: „Стефан Сабрутев: 700 хил. лв. щета на община Смолян е нанесъл с ината си кметът Мелемов“ В това интервю общинският съветник ...

В община Смолян се проведе пресконференция по проект за подобряването на градската среда на стойност над 4,7 млн. лв.

24.01.2018

Пресконференция по проект BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ се проведе днес в общинската администрация. Той бе ...

Филиалът на ПУ в Смолян благодари на кмета Мелемов за оказаната помощ при отстраняване на щетите след ураганния вятър

22.01.2018

Филиалът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в град Смолян изказва своята огромна благодарност за навременната и адекватна намеса от страна на г-н Николай Мелемов, кмет на Община Смолян, за отстраняване на щетите, нанесени от ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

22.01.2018

По проект BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в ...

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

20.01.2018

От кмета Николай Мелемов до колектива на АГ отделение по повод 21 януари – Ден на родилната помощ

Кметът Николай Мелемов отмени изцяло бедственото положение в община Смолян

19.01.2018

Кметът Николай Мелемов отмени изцяло бедственото положение на територията на община Смолян.Все още има повреди по ел.захранването на населени места в Общината, които се отстраняват от екипи на Електроразпределение Юг- ЕВН България. Пресцентър на ...

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН –СМОЛЯН ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ЯНУАРИ

19.01.2018

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНА ГРУПА

19.01.2018

За оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Смолян по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

< 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 389 390 >