> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 22 МАЙ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 22 МАЙ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

13.05.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 22 май 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

 

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Удостояване на Костадин Стефанов Илчев със званието „Почетен гражданин на Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Удостояване на Анастас Андонов Иванов със званието „Почетен гражданин на Смолян” посмъртно.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Удостояване на Фолклорен ансамбъл „Манол Радичев” – с. Гела със “Златен плакет на Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Удостояване МТФ „Фани Бенова” при НЧ „Христо Ботев-1871” – Смолян със Златен плакет на Община Смолян .
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Удостояване на ОДЗ № 2 „Синчец” гр. Смолян със „Златен плакет на Община Смолян” по повод 25-годишния юбилей на детското заведение.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Удостояване на Петър Костадинов Узунов със „Значка на Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Удостояване на д-р Стефка Петрова Янкова със „Значка на Смолян” посмъртно.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2013 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Поставяне на паметна плоча с барелеф в с. Стойките на героя от Балканската война Стефан Чернев.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Поставяне на барелеф на ген. Калин Найденов в родното му село Широка лъка.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Ново обсъждане на Решение № 321/15.03.2013 г. на Общински съвет – Смолян на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС

12. Ново обсъждане на Решение № 322/15.03.2013 г. на Общински съвет – Смолян на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

 

ДНЕВЕН РЕД - 22.05.2013г.