> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 19 ОКТОМВРИ 2012 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 19 ОКТОМВРИ 2012 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

15.10.2012

 

Уведомявам Ви, че на 19 октомври 2012 г. от 10.00 часа свиквам тържествено заседание на Общинския съвет по повод честването на 100 години от Балканската война и Освобождението на Родопите в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния


Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  

  1. Слово „100 години от Балканската война, 100 години свобода за Родопите” от Андрей Печилков.
  2. Връчване на почетни знаци на удостоени със званието „Почетен гражданин на Смолян” и със „Златен плакет на Община Смолян”.
  3. Връчване на юбилейни грамоти „100 години Балкански войни”.

 

ДНЕВЕН РЕД 19.10.2012г.

 
 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет