> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 12 ОКТОМВРИ 2012 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 12 ОКТОМВРИ 2012 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

04.10.2012

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 12.10.2012 г. от 10.00 ще се проведе заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.  

ДНЕВЕН РЕД - 12.10. 2012