> Начало > Социални дейности > Специализирани институции > ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА „КАТЯ ВАНЧЕВА” С. ШИРОКА ЛЪКА, ОБШИНА СМОЛЯН

ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА „КАТЯ ВАНЧЕВА” С. ШИРОКА ЛЪКА, ОБШИНА СМОЛЯН

Адрес: с. Широка лъка 4710, ул. „Люлката” 1
Телефон: (03030) 2231; 2276
Електронна поща: s_shikov@abv.bg
Лице за контакт: Станислав Шиков - директор
 
Домът за деца лишени от родителска грижа „К. Ванчева”, с. Широка лъка е специализирана институция за деца в риск. Капацитетът на институцията е 60 деца от 7 до 18 годишна възраст, включително и до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст. Домът предоставя постоянна и седмична грижа.
Екипът работи под мотото „Не обещавай повече, от колкото можеш да дадеш на едно дете, но това, което предлагаш, да бъде постоянно и сигурно.”
За отглеждането и възпитанието на децата се грижи екип от 23 човека. В Дома работи доброволец от Корпуса на мира – САЩ. Вниманието и усилята на екипа на институцията са насочени към предоставянето на качествени, съобразени с критериите и стандартите, социални услуги за деца.
Децата и младежите ползват психологични, социални и логопедични услуги от Цантъра за обществена подкрепа, Смолян. Младежите, които напускат институцията и продължават средното си образование в гр. Смолян ползват услугата в общността - Център за настаняване от семеен тип.
 
Децата живеят в пет апартамента – тип „Мезонети”. Спалните помещения са оборудвани с легла, нощни шкафчета и гардеробчета за всяко дете. Към всеки апартамент има изградени самостоятелни бани и тоалетни.
В добре обзаведената зала с 10 компютърни конфигурации децата усвояват компютърни умения и изучават английски език.
В непосредствена близост е училището, където децата учат от 1 до 7 клас.
Извънучилищната работа на децата е организирана в няколко проекта.
От 2002 г. съвместно с Фондация за култура „Ден Гри - Х” – София се организира и провежда ежегодна Лятна Театрална Академия с децата от институцията, която вече е традиционна и е единствена в страната. В рамките на един месец/юли/ под ръководството на опитен екип от специалисти, група от 20 млади артисти от България и Европа запознават децата с основните ценности в изкуството: толерантност, рецептивност, креативност, дисциплина.
Чрез работа в ателиета - танци, театър, рисуване, фотография и карнавални шествия, децата и организаторите превръщат фестивала в незабравим летен празник.
 
Съвместно с Галерия „Лозенц” – София е осъществен проект „Да се докоснеш до планината на Орфей”. Основно децата изготвят свои картини, с които са участвали художествени изложби в столична библиотека – София и в художествена зала – Смолян и в Германия.
2010 г. - Участие в проект „Общуване чрез творчество”, спечелен от СНЦ „Св.Висарион” Младежки православен / център „Чести сърца”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Децата от дома, заедно със свои връстници от Смолян всеки вторник и четвъртък се учат да рисуват, да играят на балет, на вероучение и да пеят църковни песни.
Ежегодно, от февруари до юли децата от Дома участват в традиционната „Детска полицейска академия”, организирана от специалисти на ОДМВР-Смолян. Тук децата и младежите се учат как да се предпазат от вземане на наркотици, от тютюнопушане, запознават се с правилата за пожарна безопасност, безопасност при бораване с огнестрелно оръжие, както и с живота и дейността на полицая. Най-добрите възпитаници получават дипломи от ОДП-Смолян.
На децата ежегодно се осигуряват почивка на море, на планина и екскурзии из страната. Това се случва благодарение на приятели дарители от бизнеса, направителствени организации и др.
 
Настаняването в Дома става чрез Дирекция „Социално подпомагане”, отдел «Закрила на детето» - Смолян.
 
Адрес: Дирекция “Социално подпомагане”- отдел «Закрила на детето» Смолян
гр. Смолян, бул. България 10, Източно крило
тел: 0301 6 27 34 e-mail: dsp_ozd.sm@abv.bg