> Начало > Социални дейности > Специализирани институции > ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ПСХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА (ДВХПР) с. Ровино, община Смолян

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ПСХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА (ДВХПР) с. Ровино, община Смолян

 

Специализираната институция предоставя социални услуги на лица навършили 18 години с диагноза “шизофрении”. Капацитет - 87 места предназначени само за жени.

 

 

 

Адрес на Дом за възрастни хора с психични разстройства:
4736 с. Ровино, община Смолян
тел./факс 03054/22 44
0879 444 816 - социален работник
0879 444 812 - счетоводител
0879 444 808 - директор
Лице за контакти: Ася Добрева Палова - директор
e-mail: dvhpr_rovina@abv.bg


Институцията е открита преди повече от 40 години. Отстои на 8 км от гр. Смолян. Разположена е в землището на с.Ровина, общ. Смолян по долината на р.Черна, на главния път Смолян-Мадан.
Капацитета на институцията е 87 места.
Специализираната институция предоставя социални услуги на лица навършили 18 години с диагноза: “Шизофрения”, в различните и форми. Предназначена е само за жени.

Застроена площ: 3 304 м².
Отопление - локално.

Към днешна дата е извършен основен ремонт на институцията по Проект BG 161 PO 001/1.1 – 0.1/ 2007/261 по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013”, на обща стойност на инвестицията 1 573 452.30 лв.Източници на финансиране са Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Р България.
В проектното решение за реконструкция на всички обекти, подходи, комуникации и помещения на сградата на потребителите са спазени изискванията на Наредба 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, касаещи хората с увреждания.
Потребителите на социални услуги са разпределени по 2,3 или 4 в стая. Общият брой на спалните помещения е 27 като 1 от тях се ползва за ВИП стая. Всяко спално помещение разполага със собствен санитарен възел и баня. Съществуват общи бани и санитарни възли за всеки от етажите. Част от спалните помещения са обзаведени с гардероб, маса, столове, нощни шкафчета, а всички разполагат с телевизионен приемник с възможности за избор на програми.
Обособен е и сектор за лежащо болни като стаите са със самостоятелни санитарни възли.

Столовата е разположена на първия етаж на институцията. Обособени са 3 занимални и библиотека, оборудвани с телевизия, интернет, набор художествена литература и различни пособия за занимателна терапия, социална работа и психо-социална рехабилитация. Обособен е и рехабилитационен център, който разполага с велоергометър, пътека и шведска стена.

Численост на персонала – 46 бр. Видове длъжности: директор; гл. счетоводител; лекар/мед.фелдшер; ст. мед.сестра, мед. сестра; психолог: социални работници; трудотерапевти;кинезитерапевт; касиер: домакин; шофьор; калкулант - личен състав;
портиер; санитар; огняр; готвач; пом. готвач; работник кухня; перач.
Описание на социалната услуга
На потребителите в институцията се предоставят следните услуги:
• почистването на спалните и общите помещения се извършва от санитарите, като част от потребителите се включват частично в почистването на собствените си стаи;
• персонала на институцията подпомага потребителите при извършване на личния тоалет, седмичния тоалет, хранене и обличане, пране на дрехи;
• малка част от потребителите предимно тези, които с препоръка на Междуведомствената комисия са определени за Защитено жилище и реинтеграция в семейна среда извършват самостоятелна лична хигиена, в т.число и пране на дрехи, гладене, подреждане на собствените си гардероби и др.;
• осигуряват се качествени здравни грижи и здравна профилактика;
• специалистите - социални работници, психолог, кинезитерапевт и трудотерапевти организират културни и спортни мероприятия за потребителите на социалната услуга.
• ежемесечно се осъществяват организирани екскурзии и пикници сред природата, в които преимуществено се включват тези от тях, които имат право на добавка за социална интеграция по чл.25 от ППЗИХУ;
• организират се тематични беседи, касаещи най - вече религиозни и национални празници, както и теми по избор на потребителите;
• осигурен им е достъп до телевизия, преса, ползват услугите на градската библиотека;
• в часовете по занимателна терапия, съответните групи по интереси изработват мартеници, плетива (на една и две куки), декоративно изтъкани торбички и пана за стена, сурвачки, гоблени, разпознават и събират билки и др. дейности;
• част от потребителите ползват услугите на логопед, психолог и др.специалисти от ДЦДВУ “Звънче” - гр. Смолян;
• в институцията работи и кинезитерапевт, който поема рехабилитационните грижи и общото физическо укрепване на потребителите.
Осигурено е 24-часово медицинско обслужване.


Потребителите ползват служебен транспорт при посещение на театри, концерти и други културни мероприятия. Предоставя им се възможност за самостоятелно пазаруване на дрехи и обувки. Личен избор на художествена литература в градската библиотека. Вземат участие в премиерни спектакли и изложби - базари на изработените от тях изделия. Организират се посещения на ресторанти и кафе - сладкарници. Ежегодно част от потребителите се включват в оздравителен отдих на море и балнеолечение.
Участват в литературни конкурси и печелят награди.

Желаещите да посетят институцията могат да ползват автобусните линии по направления Устово - Мадан и Смолян - Кърджали, а от страната Пловдив - Мадан, Пловдив - Рудозем, Пловдив - Златоград, Пловдив - Неделино.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Настаняването в Дома става чрез Дирекция „Социално подпомагане”- Смолян.
 

Адрес: Дирекция “Социално подпомагане”- Смолян
гр. Смолян, бул. България 10, Източно крило
тел: 0301 6 27 34 e-mail: dsp_smolian@mbox.contact.bg