> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 21 май 2012 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 21 май 2012 г.

14.05.2012

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21 май 2012 г. от 14.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян

  1. ДНЕВЕН РЕД - 21.05.2012