> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 24 април 2012 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 24 април 2012 г.

12.04.2012

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на  24 април 2012 г. от 14.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

  1. ДНЕВЕН РЕД - 24.04.2012