> Начало > Общински съвет > Дневен ред > Дневен ред на заседание на Общински съвет на 28 Октомври 2010 г

Дневен ред на заседание на Общински съвет на 28 Октомври 2010 г

28.10.2010
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28 октомври 2010 г. от 16.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет  в заседателната зала на Община Смолян  с предложение за следния                                                   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:     1.      Пререгистриране на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Смолян” ЕООД.                                                       ДОКЛАДВА: Ив. Апостолов – председател на ОбС                                                                                                                                     ИВАН  АПОСТОЛОВПредседател  на  Общинския съвет