> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28 МАЙ 2010 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28 МАЙ 2010 г.

21.05.2010
Уведомявам Ви, че на 28 май 2010 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния                                                        Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Провеждане на конкурс за избор на инвеститор за модернизация и разширяване на топлоснабдителната мрежа на град Смолян чрез създаване на търговско дружество с общинско имущество..      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 2.  Изменение и допълнение на Приложение № 12 от Решение № 393/15.02.2010 г. към утвърдения списък на работещите в заведенията за социални услуги, имащи право на транспортни разходи от местоживеенето да местоработата и обратно за 2010 година.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 3. Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Трендафил Свиленов Атанасов от гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски” № 81.      ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината 4. Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Славчо Свиленов Каменов от гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски” № 81 .  ДОКЛАДВА: Д. Янкова – кмет на общината  ИВАН  АПОСТОЛОВПредседател  на  Общинския съвет