ЗАПОВЕД №УТ-088

13.09.2019

 Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в местност „Караманджа“ - кв.72 по плана на гр. Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-088