ЗАПОВЕД №УТ-086

09.09.2019

  Подробен устройствен план - план за регулация в кв.29 по плана на с. Арда.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-086