ЗАПОВЕД №УТ-084

20.08.2019

 Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Въгларниците”, землище на с. Гела.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-084