ЗАПОВЕД №УТ-083

20.08.2019

 Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.106 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-083